Zapraszamy do nowego wymiaru podróży

 

Sprzedaż detaliczna:
(wyłącznie na terytorium RP)

Radosław Górski
Asystent Pani Szyszki

tel.: +48 519 054 048
mail: radek.gorski@pani-szyszka.pl

Obsługa firm:
(na terytorium RP i EU)

Dystrybutorzy, Hurtownie
I pozostali odbiorcy instytucjonalni

https://nowy-wymiar-komunikacji.pl
kontakt: [TUTAJ]

(opcjonalnie)